Pentingnya Niat Hidmah Lil ‘Ilmi wa Ahlil ‘Ilmi bagi Pendidik / Pengajar

Mengawali Tahun Pelajaran 2021-2022, semua dewan guru dan karyawan di lingkungan Yayasan Tajul Ulum Brabo melaksanakan kegiatan sowan silaturrahim dan ngalap berkah kepada pembina Yayasan sekaligus pengasuh ponpes Sirojuth Tholibin (Romo KH. Muhammad Shofy Mubarok).
Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari yaitu tgl 28 Juli 2021 (jadwal sowan untuk semua ibu-ibu guru) dan 29 Juli 2021 (untuk bapak-bapak), mulai pukul 08.30 sampai selesai.
Dalam penyambutannya, Gus Shofy berpesan kepada semua guru dan keryawan di lingkungan Yayasan Tajul Ulum untuk mengedepankan hidmah lil ‘ilmi wa ahlil ‘ilmi sebagai niat utama dalam mendidik peserta didik daripada bekerja. Dengan niat yang tersebut diharapkan akan dapat memberikan kenyamanan terhadap semua peserta didik dalam belajar.
Oleh karena itu beliau juga menyampaikan kepada semua guru dan karyawan untuk senantiasa menata kembali niatnya dengan sebaik-baiknya.
Beliau juga menyampaikan semua guru dan karyawan untuk senantiasa dapat menjadi uswatun hasanah (teladan yang baik) bagi seluruh peserta didik, terutama menjadi uswah bagi dirinya sendiri, tidak hanya mauidhah hasanah (hanya menyampaikan materi pelajaran saja)
Semoga kita semua diberikan kesehatan, kesabaran, istiqamah, dan niat berhidmah serta bisa menjadi uswah (teladan) dimanapun kita berada. Amiin.

Mauidhah Gus Shofy selengkapnya bisa disimak melalui sematan link berikut